TARIFES

- 2h o 3h de servei amb Operari durant l'event.

- Impressio il·limitada de fotografies

- Acces online.

- Personalització del marc amb nom, data,etc.

- Atrezzo i complements: Perruques, barrets,etc.

- Llibre de Signatures.

- Grabació de Video missatges divertirts.

- Entrega de les fotografies i vídeos en USB i al finalitzar l'event.